Gabriel García Márquez - L'amore ai tempi del colera