Anna Tatangelo

Ospite a Proteina Zeta

Riascolta Anna Tatangelo, ospite in diretta da Sanremo in  “Una Zeta a Pois" con Chiara Lorenzutti.